OPEN D'ESCALADA ESPORTIVA D'ORDINO:

ORDINO

Inscripcions tancades

Results

Results are not available yet.

Description

Enguany, ens plau anunciar-vos que el dissabte 5 de Juny, el Club Pirinenc Andorrà amb el suport del Comú d'Ordino, organitza la primera prova del Calendari "OPEN D'ESCALADA ESPORTIVA CPA» SCARPA – XV CIRCUIT D'ANDORRA D'ESCALADA ESPORTIVA.

Per participar en les proves del Circuit d'Andorra d'Escalada Esportiva cal estar en possessió de la llicència de la FAM de l'any en curs, tenir llicència d'altres federacions equivalents, o/i tenir una assegurança que cobreixi l'activitat especifica.

CATEGORIES temporada 2021: Masculina i Femenina

• Infantils: de 10 a 11 anys complerts en l'any en curs (en politja, no poden de primer).
• Juvenils: de 12 a 14 anys complerts en l'any en curs.
• Junior: de 15 a 18 anys complerts en l'any en curs.
• Sènior: de 19 a 39 anys complerts en l'any en curs.
• Veterà: a partir de 40 anys complerts en l'any en curs.

Els escaladors, si ho desitgen, al moment de realitzar la inscripció de cada prova poden canviar de categoria com indicat a continuació.
Pel Circuit d'Andorra només s'obtenen els punts en la categoria escollida a cada prova.

• Els Infantils que ho desitgen, poden competir en categoria Juvenils.
• Els Juvenils que ho desitgen, poden competir en categoria Junior o Sènior.
• Els Juniors que ho desitgen, poden competir en categoria Sènior.
• Els Sèniors només podem competir en categoria Sènior.
• Els Veterans que ho desitgen, poden competir en categoria Sènior.

Horari de 9 h a 19 h
Depèn del nombre dels participants farem les Proves de Dificultat o Proves en format Marató.
De forma prèvia a la competició es donarà la informació següent:
• Confirmació d'inscrits.
• Sorteig de l'ordre de sortida.
• Horaris de zona d'escalfament, zona d'aïllament, inici de competició,
• Temps límit per via i temps de visualització.
• L'entrega de premis es realitzarà al final del dia...18 h 30.

Durant la competició realitzarem un sorteig.

A cada prova caldrà respectar el reglament específic establert per l'organitzador.

Els participants hauran de signar un certificat d'autoresponsabilitat COVID-19 que els hi serà enviat dies abans de l'Open d'Escalada, i portar-lo el mateix dia o bé reenviar-lo per correu; sense el qual no es podrà participar, independentment d'haver procedit a l'abonament de la inscripció.
Els pares i/o tutors legals dels menors, n'hauran d'autoritzar la participació i signar en el seu nom dit certificat.

Dia màxim d'inscripció divendres 4 de juny a les 13 h.
No acceptarem les inscripcions presencials.

+REGLAMENT FAM

+PROTOCOL COVID-19

Other events that may interest you